Kastély, Múzeum

A hónap műtárgya 2020. március

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás márciusi műtárgya

A hónap műtárgya-sorozat célja, hogy az érdeklődőknek minden hónapban egy-egy kiemelkedő műtárgyat mutasson be, melyeket a Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás tárlataiban tekinthetnek meg a Lamberg-kastélyban.

Wekerle irat

Wekerle Sándor, Magyarország első polgári származású miniszterelnöke 1848. november 14-én született Móron. Édesapja a Lamberg család tiszttartója volt. Az elemi iskolát a mezővárosban, a középiskolát a ciszterci rend székesfehérvári gimnáziumában végezte. Ezután Pesten jogi diplomát szerzett, majd 1870-től a pénzügyminisztériumban dolgozott, kezdetben segédfogalmazóként.

Az évek során a minisztérium több osztályán megfordult, széles körű tapasztalatokat szerezve a különböző pénzügyi szakterületeken, miközben gyorsan emelkedett a ranglétrán. Azt tartották róla, hogy nincs ott olyan tisztviselő, aki annyi ismerettel rendelkezne, és olyan tájékozott lenne, mint ő.

1887-ben már államtitkár volt, majd 1889-ben pénzügyminiszteri kinevezést kapott. Első pénzügyminiszteri ciklusa idején kiemelte az országot az egyre mélyülő gazdasági válságból, reformjai hosszú távú gazdasági stabilitást teremtettek. Átszervezte a pénzügyi igazgatást, jelentősen megnövelte az állam bevételeit, megteremtette az államháztartás teljes egyensúlyát, megalapozta az aranyvalutára való áttérés feltételeit.

Wekerle a dualizmus korszakának elismert politikusa és legismertebb pénzügyi szakembere volt. Az ő nevéhez fűződik a kötelező polgári házasság és az állami anyakönyvvezetés bevezetése is.

1892 novemberében a király Wekerle Sándort bízta meg kormányalakítással, aki ezzel polgári származása ellenére miniszterelnök lett. A miniszterelnöki tisztséget három alkalommal töltötte be. Emellett ötször vitte a pénzügyminiszteri tárcát, valamint volt honvédelmi és igazságügyi miniszter, belügyminiszter is. A Közmunkatanács elnökeként elindította Kispesten egy munkás- és tisztviselő lakótelep építését, amelyet később róla neveztek el Wekerle-telepnek.

Magánemberként a gazdálkodásban keresett hasznos elfoglaltságot. Pusztaszent- dánoson megvásárolt egy hanyatló kúriát a hozzá tartozó birtokkal, ahol rövid idő alatt virágzó mintagazdaságot teremtett. 1921 augusztus 26-án hunyt el.

A fotón látható levelet 1908-ban a móri Katolikus Plébánia rendházfőnőke írta, aki egyben a plébános is volt, Wekerle megkeresztelésének a körülményeiről.

A Wekerle Sándor kiállítás három üveges tárlójában más eredeti, kézzel írt dokumentumot is meglehet tekinteni.