Kastély, Múzeum

Álláshirdetés - múzeumpedagógus

A Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény feladatai közé tartozó gyermek- és ifjúsági (adott esetben felnőtt) foglalkozások szakmai és gyakorlati előkészítése, lebonyolítása. Tárlatvezetést tart, felügyeli a kiállításokat, tájékoztatást nyújt a látogatóknak, statisztikai adatokat gyűjt. Közreműködik a kiállítások szervezésében, rendezésében. Múzeumi rendezvényeket szervez, közreműködik azok lebonyolításában. Együttműködik a közoktatási intézményekkel, segíti az iskolák közművelődési és szabadidős tevékenységét. Múzeumi pályázatokat figyeli, készíti.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, szakirányú felsőfokú képesítés,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
•         Jó szintű kommunikációs készség,
•         önálló munkavégzés,
•         csapatmunka,
•         terhelhetőség,
•         kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
•         erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén
•         szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gergő nyújt, a 06-30-6628957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2200/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.
•         Elektronikus úton Kovács Gergő részére a igazgato@lambergkastely.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.