Művelődési központ

Álláshirdetés - Közművelődési szakember munkakörbe

Álláshirdetés - Közművelődési szakember munkakörbe

A Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely pályázatot hirdet közművelődési szakember munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 4.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Rendezvényeket szervez, valamint részt vesz azok lebonyolításában: családi-, és gyermekrendezvények, komoly- és népzenei koncertek, irodalmi, színházi és egyéb szabadidős programok, versenyek, kiállítások, kézműves foglalkozások, továbbá a népi hagyományok megőrzését segítő rendezvények. Részt vesz a központi kulturális nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában. Segíti az intézményben működő klubok, tanfolyamok valamint a civil szervezetek tevékenységét. Közreműködik a propagandaanyagok szerkesztésében, tartalmi összeállításában. Pályázati források felkutatását végzi, közművelődési pályázatokat ír.

Munkabér: Mt. szerinti megállapodás alapján

Pályázati feltételek:
Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés,

- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén
- szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, kulturális szakon szerzett végzettség,
- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- folyamatban levő MA képzés kulturális szakon

Elvárt kompetenciák:
- kommunikációs készség
- önálló munkavégzés
- csapatmunka
- terhelhetőség
- kreativitás

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gergő nyújt, a 06-30-6628957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: közművelődési szakember állás.

- Elektronikus úton Kovács Gergő részére az igazgato@lambergkastely.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.