Művelődési központ

Állás 2023 - közművelődési szakember

A Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely pályázatot hirdet közművelődési szakember munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 4.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Rendezvényeket szervez, valamint részt vesz azok lebonyolításában: családi-, és gyermekrendezvények, komoly- és népzenei koncertek, irodalmi, színházi és egyéb szabadidős programok, versenyek, kiállítások, kézműves foglalkozások, továbbá a népi hagyományok megőrzését segítő rendezvények. Részt vesz a központi kulturális nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában, szükség esetén konferál. Segíti az intézményben működő klubok, tanfolyamok valamint a civil szervezetek tevékenységét. Közreműködik a propagandaanyagok szerkesztésében, tartalmi összeállításában. Pályázati források felkutatását végzi, közművelődési pályázatokat ír.

Munkabér: Mt. szerinti megállapodás alapján

Pályázati feltételek:
Főiskola,

felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő v. közművelődési előadó v. művelődésszervező v. művelődési menedzser v. andragógus (művelődésszervező szakirány) v. kulturális mediátor v. kulturális közösségszervező v. ifjúsági közösségszervező v humánfejlesztő szakképzettség,

vagy felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember/ kulturális menedzser/ közművelődési menedzser szakképesítés,

vagy nem szakirányú végzettség esetén a "Kulturális rendezvények szervezője" tanfolyam elvégzésének vállalása  

- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 0-1 év szakmai tapasztalat
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén
- szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, kulturális szakon szerzett végzettség,
- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- folyamatban levő MA képzés kulturális szakon

Elvárt kompetenciák:
- kommunikációs készség
- önálló munkavégzés
- csapatmunka
- terhelhetőség
- kreativitás

A munkakör betölthetőségének időpontja: döntést követően azonnal betölthető, az összes szükséges dokumentum megléte esetén

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Rózsa nyújt, a 06-30-6628957 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni: közművelődési szakember állás.

- Elektronikus úton Jakab Rózsa intézményvezető részére az igazgato@lambergkastely.hu e-mail címen keresztül - a tárgynál kérjük feltüntetni: közművelődési szakember állás 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 15.