Művelődési központ

Állás 2024 - közművelődési szakember

A Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely pályázatot hirdet

közművelődési szakember munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó feladatok: Rendezvényeket szervez, valamint részt vesz azok lebonyolításában: családi-, és gyermekrendezvények, komoly- és népzenei koncertek, irodalmi, színházi és egyéb szabadidős programok, versenyek, kiállítások, kézműves foglalkozások, továbbá a népi hagyományok megőrzését segítő rendezvények. Részt vesz a központi kulturális nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában, szükség esetén konferál. Segíti az intézményben működő klubok, tanfolyamok, valamint a civil szervezetek tevékenységét. Ellátja az intézmény reklám és propaganda feladatait, szórólapokat, plakátokat és kiadványokat szerkeszt, valamint közreműködik azok terjesztésében, médiakapcsolatokat ápol. Gondozza, frissíti az intézmény és programjainak internetes megjelenését az intézmény saját weblapján, facebook-, instagram-, TikTok-oldalán. Pályázati források felkutatását végzi, közművelődési pályázatokat ír.

Munkabér: Mt. szerinti megállapodás alapján

Pályázati feltételek:

Főiskola,

felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő v. közművelődési előadó v. művelődésszervező v. művelődési menedzser v. andragógus (művelődésszervező szakirány) v. kulturális mediátor v. kulturális közösségszervező v. ifjúsági közösségszervező v humánfejlesztő szakképzettség,

vagy felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember/ kulturális menedzser/ közművelődési menedzser szakképesítés,

vagy nem szakirányú végzettség esetén a "Kulturális rendezvények szervezője" tanfolyam elvégzésének vállalása 

- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén
- szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Egyetem, kulturális szakon szerzett végzettség,
- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
- folyamatban levő MA képzés kulturális szakon

Elvárt kompetenciák:

- jó kommunikációs készség
- önálló munkavégzés
- csapatmunka
- terhelhetőség
- kreativitás

A munkakör betölthetőségének időpontja: döntést követően, az összes szükséges dokumentum megléte esetén

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Rózsa intézményvezető nyújt, a 06-30-6628957 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Jakab Rózsa intézményvezető részére az igazgato@lambergkastely.hu e-mail címen keresztül - a tárgynál kérjük feltüntetni: közművelődési szakember állás

- Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni: közművelődési szakember állás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 8.