Művelődési központ

Álláshirdetés 2020 - takarító

A Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Lamberg-kastély MKKMK telephelyei (Erzsébet téri Művelődési Ház, Régi Mozi épülete, Kisiskola) termeinek és mosdóinak mindennapi takarítása, rendezvények utáni takarítás, eredeti állapot visszaállítása, teremrendezés, növények gondozása, időszakonkénti nagytakarítás, az előforduló hibák jelzése, épületek nyitása-zárása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Középfokú képesítés,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
•         végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
•         erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén
•         önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gergő nyújt, a 06-30-6628957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2200/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

•         Elektronikus úton Kovács Gergő részére a igazgato@lambergkastely.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kovács Gergő, Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 9.