Művelődési központ

Álláshirdetés - Közművelődési szakember munkakörbe

Lamberg-kastély Kulturális Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
közművelődési szakember II. munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Rendezvényeket szervez, valamint részt vesz azok lebonyolításában: családi-, és gyermekrendezvények, komoly- és népzenei koncertek, irodalmi, színházi és egyéb szabadidős programok, versenyek, kiállítások, kézműves foglalkozások, továbbá a népi hagyományok megőrzését segítő rendezvények. Részt vesz a központi kulturális nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában. Segíti az intézményben működő klubok, tanfolyamok valamint a civil szervezetek tevékenységét. Közreműködik a propagandaanyagok szerkesztésében, tartalmi összeállításában. Pályázati források felkutatását végzi, közművelődési pályázatokat ír.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány)kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés,

 • •         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         magyar állampolgárság
 • •         büntetlen előélet
 • •         végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • •         erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén
 • •         szakmai önéletrajz


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •          Egyetem, kulturális szakon szerzett végzettség,
 • •         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • •         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • •         folyamatban levő MA képzés kulturális szakon


Elvárt kompetenciák:

 • •         kommunikációs készség
 • •         önálló munkavégzés
 • •         csapatmunka
 • •         terhelhetőség
 • •         kreativitás

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gergő nyújt, a 06-30-6628957 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Kulturális Központ címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér   5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2200/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember II..
 • •         Elektronikus úton Kovács Gergő részére a igazgato@lambergkastely.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 26.