Művelődési központ

Felhívás - Pályázat a móri csata évfordulója kapcsán

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
A pályázat címe: „Móri csata 170”


A Móri Városvédő és Szépítő Egyesület esszé írására pályázatot hirdet a móri
kistérségben tanuló
- 10-14 éves általános iskolai diákok,
- 15-19 éves középiskolai diákok körében.

Választható témakörök:
1. A szabadság (általános értelemben, nem kell 1848-hoz kapcsolódnia)
2. Mit jelent nekem 1848/49
3. 170 évvel a móri csata után

A legjobb írások szerzőit 2018. december 30-án délelőtt, a móri csata évfordulóján, a Lamberg-kastélyban megnyíló kiállításon jutalmazzuk. Ugyanitt az írások természetesen olvashatók is lesznek. A fogalmazás terjedelme 1000-1500 karakter. Kérjük, a pályázatokat Times New Roman 12-es betűnagysággal készítsétek el. A továbbiakról érdeklődjetek iskolátok igazgatójánál, magyartanáránál! Érdeklődhettek üzenetben Horváth Zsuzsanna Vilmánál is.
A beérkezés határideje: 2018. december 10.


F E L H Í V Á S F É N Y K É P G Y Ű J T É S R E
„Móri csata 170”
(1848. december 30.)


A Móri Városvédő és Szépítő Egyesület kéri mindazokat, akiknek régi, főként (de nem kizárólag) a II. világháború előtti fényképe van a honvéd emlékműnél tartott megemlékezésről (Mór, Szabadság tér) kölcsönözze azt egy kiállításra, illetve járuljon hozzá a fénykép digitalizált formában való megőrzéséhez.
A fényképeket kérjük a Lamberg-kastély 53-as irodájában leadni 2018. november 30-ig.