Radó Antal Könyvtár

Állás 2022 - könyvtáros munkakör

A Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.

Jogviszony típusa: határozott idejű (9 hónap) jogviszony
Munkaszerződés a Munka Törvénykönyve alapján
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8060 Mór, Szent István tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: feldolgozás, statisztika készítés, kölcsönzés, folyóirat-olvasó és médiatárban olvasószolgálat, részvétel foglalkozások lebonyolításában, részvétel rendezvény előkészítésében, lebonyolításában

Pályázati feltételek:
• Főiskola,
        könyvtáros/ informatikus könyvtáros szak vagy
        egyéb főiskolai végzettség és segédkönyvtáros továbbképzés elvégzése
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:​​​​​​​
* könyvtáros szakmai tapasztalat​​​​​​​
* német nyelv középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,       
* angol nyelv középfokú C típusú általános  nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 23.
A munkakör legkorábban 2022. október 4-től tölthető be

A pályázattal kapcsolatosan további információt Fazekas Judit nyújt, a 06-22-407138-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 4. ).
• Elektronikus úton Fazekas Judit részére a konyvtar@lambergkastely.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Fazekas Judit, Lamberg-kastély, 8060 Mór, Szent István tér 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 29.