Radó Antal Könyvtár

Könyvtárhasználat

A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja és betartásukra a regisztráció ill. a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

A könyvtárhasználati szabályzat megtalálható itt.