Radó Antal Könyvtár

Novella pályázat Wekerle Sándorról

NOVELLA  PÁLYÁZAT WEKERLE SÁNDORRÓL

I. Pályázat kiírói:      Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány
Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

II. Pályázat célja:      Wekerle Sándor (1848-1921) történelmi emlékezetének megőrzése, saját kora, jelenkori párhuzamok, személyes élmények bemutatása
A novellában Wekerle Sándor személyiségének megjelenítése oly módon, hogy a történet akár Wekerle korában, akár a jelenkorban játszódhat.
Fontos követelmény, hogy Wekerle Sándor sokoldalú történelmi szerepét úgy mutassa be, hogy a novellán keresztül megelevenedjen Wekerle Sándor történelmi alakja.

III. Tematika:  1. Az én Wekerlém / találkozásom Wekerle Sándorral /
                         2. Időutazás Wekerle korába

IV.  Kategóriák: Ifjúsági kategória / 14 - 18 éves korig /
                           Felnőtt kategória / 18 év felett korhatár nélkül /

V. Pályázók köre:        A pályázaton amatőr és már ismert, publikált művekkel rendelkező írók egyaránt részt vehetnek.
Földrajzi-területi megkötés nincs, de a kiírók elsősorban Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein élők novelláit várják.

VI. Díjazás: Ifjúsági kategória: 1. nyertes   100.000 Ft pénzjutalom    + díszoklevél
                     Felnőtt kategória:  1. nyertes   100.000 Ft pénzjutalom  + díszoklevél

VIII. Pályázati feltételek:
Novella terjedelme:      magyar nyelven minimum kettő, de maximum nyolc A/4-es oldal (Arial betűtípussal, 12 pt méretben, normál sorközzel)
Leadás módja: - word doc és pdf dokumentum fájlban elektronikusan vagy
                           - gépelt, nyomtatott formátumban

Pályaművek száma:        egy pályázó tematikánként maximum egy-egy pályaművet nyújthat be.

Leadás határideje:       Felnőtt kategória - 2019. szeptember 30.

                                        Ifjúsági kategória - 2019. október 15.

Leadás módja és helye:
e-mailben:        konyvtar@lambergkastely.hu
személyesen:   Lamberg-kastély Könyvtár, 8060 Mór, Szent István tér 5.

Egyedi azonosítás: A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázó nevét, a kategóriát (ifjúsági vagy felnőtt) továbbá a választott tematikát.